GTS. KỶ NIỆM 66 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2020)

07/05/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời, phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”. “Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”.

GTS. CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 45 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)

28/04/2020

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc ta. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2020), trân trọng giới thiệu đến độc giả những trang lịch sử thông qua những bút ký, hồi ức của nhiều nhân vật đã được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » »»
Top