logo

HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “THƯ VIỆN VIỆT NAM HƯỚNG TỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”

10/09/2018

Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực thư viện ở Việt Nam; Sáng ngày 15/8/2018, tại Thư Viện Khoa học Tổng hợp TP. Đà Nẵng, Hội Thư viện Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thư viện Việt Nam hướng tới Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Liên Chi hội Thư viện khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ V (Nhiệm kỳ 2018-2020)

27/08/2018

 
 Được sự đồng ý của Lãnh đạo Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL và Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam; sự nhất trí của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng; sáng ngày 14/8/2018, tại Thư viện KHTH Thành phố Đà Nẵng, Liên Chi hội Thư viện khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2020...

 

Vòng sơ khảo Liên hoan Tuyên truyền giới thiệu sách năm 2015

22/07/2015

  Trong hai ngày 10 và 11/6/ 2015 tại tỉnh Đắk Nông đã diễn ra vòng sơ khảo Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên với chủ đề “Việt Nam – Đất nước, Con người – Chào mừng những ngày lễ lớn năm 2015”

Top