logo

LỄ HỘI CẦU NGƯ: Nét văn hóa tâm linh của ngư dân miền biển

25/05/2010

 

        Từ bao đời nay, ngư dân vùng biển Khánh Hòa có tục thờ ông Nam Hải - hiện thân của loài cá Voi có thân hình to lớn nhưng tính tình hiền hòa, thường cứu giúp ngư dân mỗi khi bị nạn. Cá Voi chết, trôi dạt vào bờ thuộc địa phận làng biển nào thì ngư dân làng đó lập lăng thờ và trân trọng gọi là lăng thờ cá Ông Voi hoặc lăng thờ ông Nam Hải. Hàng năm, cứ vào ngày “Ông lị” (tức ngày cá Ông Voi chết), người dân lại làm lễ tế ông Nam Hải, còn gọi là lễ hội Cầu ngư. Người dân miền biển tin rằng, lễ tế càng chu đáo bao nhiêu thì ân đức của ngài ban cho ngư dân (được mùa tôm cá, đời sống sung túc) càng nhiều bấy nhiêu.

 

 

Đình và lễ hội cúng đình ở nông thôn Khánh Hoà xưa

25/05/2010

Trong lịch sử dân tộc, vùng đất Khánh Hòa ngày nay chính thức trở thành đất đai Đại Việt vào năm 1653. Cùng với quá trình khai hoang lập làng, quy dân lập ấp, những thiết chế văn hóa truyền thống của người Việt như đình, chùa cũng được xây dựng trên vùng đất mới. Trải qua hơn 3 thế kỷ rưỡi với nhiều đổi thay, biến động, hiện nay Khánh Hòa còn khoảng trên 200 ngôi đình phân bố ở hầu khắp địa bàn các huyện, thị xã và thành phố.

Am Chúa

04/03/2010

Am Chúa - Nét đẹp văn hóa xứ Trầm Hương

Top