logo

Quảng bá, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

14/05/2020

 

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa đang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai các nội dung công việc cụ thể để tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 8. 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » »»
Top