Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.054.081
Đang online: 12

Tổng quan về Khánh Hòa
[Đăng ngày: 30/10/2018]

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

[Đăng ngày: 30/10/2018]

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

[Đăng ngày: 30/10/2018]

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH[Đăng ngày: 28/10/2018]
TỔNG QUAN VỀ KHÁNH HÒA - 2017

[Đăng ngày: 25/05/2010]

   Huyện Ninh Hòa trước kia là huyện Tân Định thuộc phủ Thái Khang có ranh giới từ đèo Rù Rì đến sông Dinh (...) Dinh Bình Khang có thủ phủ đóng trên bờ Bắc sông Dinh thuộc làng Phước Đa

[Đăng ngày: 25/05/2010]

TP. Nha Trang hiện nay có diện tích tự nhiên là 251km2. Nha Trang nằm trên tọa độ địa lý 12o8'33" đến 12o25'18" vĩ độ Bắc và 109o7'16" đến 109o14'30" kinh độ Đông. Phía Bắc giáp xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa, phía Nam giáp các xã Cam Hải, Cam Tân, thị xã Cam Ranh, phía Tây giáp các xã Diên An, Diên Phú, huyện Diên Khánh, phía Đông giáp biển Đông.

[Đăng ngày: 08/02/2010]

Tổng quan về Khánh Hòa(tiếp theo)

[Đăng ngày: 05/02/2010]

Tổng quan về Khánh Hòa

1