Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.054.087
Đang online: 17

[ Đăng ngày: 29/10/2018 ]

Tên gọi: THƯ VIỆN TỈNH KHÁNH HÒA

A. Ban Giám đốc

          Ban Giám đốc Thư viện gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

         - Giám đốc là người đứng đầu Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc  Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa về mọi hoạt động của Thư viện và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

         - Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc trong công tác lãnh đạo Thư viện, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Thư viện.

         - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện thực hiện theo quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

B. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Phòng Nghiệp vụ, có nhiệm vụ :

          - Xây dựng vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm, nhận  lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác;

          - Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện;

          - Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn;

          - Xây dựng kho luân chuyển và tổ chức luân chuyển vốn tài liệu đến các thư viện, phòng đọc sách ở cơ sở trên địa bàn tỉnh;

          - Hướng dẫn, tham gia xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở.     

2. Phòng Phục vụ bạn đọc, có nhiệm vụ :

          - Cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong Thư viện thông qua Phòng Đọc tổng hợp, Phòng Báo – Tạp chí, Phòng  Tra cứu – Ngoại văn – Địa chí, Phòng Thiếu nhi và Phòng Mượn;

          - Bảo quản vốn tài liệu Thư viện, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác;

          - Trưng bày, giới thiệu sách mới, sách chuyên đề.

3. Phòng Thông tin – Thư mục, có nhiệm vụ :

          - Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục; hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác;

          - Bổ sung và xử lý các bộ sưu tập số;

          - Sưu tầm tài liệu địa chí;

          - Tổ chức phục vụ cho người khiếm thị;

- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; quản trị mạng; quản lý và bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác.

           4. Phòng Hành chính – Tài vụ, có nhiệm vụ :

           - Cấp thẻ bạn đọc, xây dựng kế hoạch, tài chính – kế toán, thống kê – báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động của Thư viện; quản lý, bảo trì, bảo dưỡng máy móc và hệ thống điện nước; thang máy;

          - Công tác PCCC;

          - Công tác bảo vệ cơ quan;

          - Công tác thi đua – khen thưởng;

          - Các hoạt động dịch vụ.


CÁC TIN KHÁC