Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1704514
Đang online: 104

[ Đăng ngày: 23/01/2010 ]

 THƯ VIỆN HUYỆN CAM LÂM 

  

 


- Địa chỉ: Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm

- Điện thoại: 0258.3983433 (Trung tâm Văn hóa Thể thao)

- Thời gian thành lập: 2011

- Người phụ trách: Lê Thị Thùy Trinh

- Tổng số sách hiện có : 5.921 (số liệu đến 31/12/2017)

* Các số liệu hoạt động năm 2017 (số liệu đến 31/12/2017):

- Số lượng sách, báo: Sách bổ sung : 0, biếu tặng: 494; Báo : 0

- Số lượng thẻ cấp: 37

- Lượt bạn đọc: 6.520

- Lượt sách báo: 1.536

CÁC TIN KHÁC