Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.054.140
Đang online: 25

[ Đăng ngày: 23/01/2010 ]

 THƯ VIỆN HUYỆN CAM LÂM 

  

 


- Địa chỉ: Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm

- Điện thoại: 0258.3983433 (Trung tâm Văn hóa Thể thao)

- Thời gian thành lập: 2011

- Người phụ trách: Lê Thị Ý Nhi

- Tổng số sách hiện có : 6.634 (số liệu đến 31/12/2018)

* Các số liệu hoạt động năm 2018 (số liệu đến 31/12/2018):

- Số lượng sách, báo: Sách bổ sung : 300, biếu tặng: 0; Báo : 8

- Số lượng thẻ cấp: 180

- Lượt bạn đọc: 23.000

- Lượt sách báo: 13.000

CÁC TIN KHÁC