Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.052.760
Đang online: 9

[ Đăng ngày: 01/02/2010 ]

Lịch sử hình thành và phát triển

 
1/ Tên gọi
Thưviện tỉnh Khánh Hòa được chính thức thành lập vào ngày 01.09.1975 với tên gọi Thư viện tỉnh Khánh Hòa.
Sau khi sát nhập hai tỉnh Khánh Hòa – Phú Yên làm một, có tên gọi là Thư viện Phú Khánh.
Ngày 01/7/1989, khi tái lập tỉnh Khánh Hòa có tên gọi Thư viện khoa học tổng hợp Khánh Hòa.
Năm 1995 chính thức lấy tên là Thư viện tỉnh Khánh Hòa.
 
2/ Trụ sở
Từ 01/9/1975 đến tháng 7/2001, đóng tại số 20 đường Duy Tân (nay là đường Trần Phú), thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Từ tháng 7/2001 đến nay, đóng tại số 08 – 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
3/ Cơ sở vật chất – Vốn tài liệu – Phục vụ
              
               Giai đoạn từ ngày thành lập đến tháng 12/1975:
Cơ sở vật chất: Biệt thự cũ do UB cách mạng tỉnh trưng thu giao, diện tích sử dụng 350m2 với tình trạng cũ và chật chội.
Vốn tài liệu: 16.000 bản sách do Thư viện tỉnh Bắc Thái kết nghĩa tặng.
Phục vụ: Hạn chế
 
Giai đoạn từ đầu năm 1976 đến 01/7/1989:
Cơ sở vật chất: Sử dụng trụ sở cũ, có sửa chữa.
Vốn tài liệu: 130.000 bản
Phục vụ: Cấp 3000 thẻ/năm; 130.000 lượt độc giả/năm.
 
Giai đoạn từ 01/7/1989 đến nay:
Cơ sở vật chất:  Năm 1999, Thư viện đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao lô đất tại số 8 – 10 Trần Hưng Đạo, Nha Trang với diện tích 4.181 m2 và đầu tưkinh phí xây dựng trụ sở mới gồm 3 khối nhà. Khối nhà xây dựng mới 3 tầng có diện tích sử dụng trên 3.500m2 với các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; Khối nhà 2 tầng cải tạo lại và khối nhà cấp 4. 
Vốn tài liệu: 248.990 bản
Phục vụ: Cấp 5000 thẻ/năm; 130.000 lượt độc giả/năm;
 
4/ Cơ cấu tổ chức – Đội ngũ cán bộ
 
Giai đoạn từ ngày thành lập đến tháng 12/1975:
Cơ cấu tổ chức: Chưa hình thành phòng chuyên môn.
 Đội ngũ cán bộ: 04 người, trong đó có một cán bộ phụ trách.
 
Giai đoạn từ đầu năm 1976 đến 01/7/1989:
Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc: gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; hình thành 03 phòng chuyên môn: Phòng Hành chính, Phòng Nghiệp vụ và Phòng Phục vụ bạn đọc
 Đội ngũ cán bộ: 15 người, trong đó một số cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành thư viện.
 
Giai đoạn từ 01/7/1989 đến nay:
Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc; 04 phòng chuyên môn: Phòng Hành chính, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Phục vụ bạn đọc và Phòng Thông tin – Thư mục.
Đội ngũ cán bộ: Tổng số là 30 người, trong đó có 20 nữ và 10 nam.
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: có 19 đại học, cao đẳng; 04 trung cấp.
Trình độ chính trị: 02 Cao cấp; 02 đang theo học trung cấp; 15 sơ cấp.
 
Năm 2019:
Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc; 04 phòng chuyên môn: Phòng Hành chính, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Phục vụ bạn đọc và Phòng Thông tin – Thư mục.
Đội ngũ cán bộ: Tổng số công chức, viên chức, người lao động là 25 người, trong đó có 17 nữ và 8 nam.
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: đại học: 17; cao đẳng; 04; trung cấp: 01; phổ thông: 03.
Lý luận chính trị: Cao cấp: 01 (đang theo học);
Trung cấp; 10 (02 đang theo học)

 
 

 

CÁC TIN KHÁC