Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1704509
Đang online: 99

[ Đăng ngày: 23/01/2010 ]

 THƯ VIỆN HUYỆN TRƯỜNG SA

  

- Địa chỉ: Huyện Trường Sa

- Điện thoại: Không

- Thời gian thành lập: 1998

- Người phụ trách: Thái Thị Huệ

- Tổng số sách hiện có : 9.515 (số liệu đến 31/12/2017)

* Các số liệu hoạt động năm 2017 (số liệu đến 31/12/2017):

- Số lượng sách, báo: Sách bổ sung: 0, biếu tặng: 100 ; Báo : 28

- Số lượng thẻ cấp: 215

- Lượt bạn đọc: 2.050

- Lượt sách báo: 2.872

CÁC TIN KHÁC