Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.052.772
Đang online: 9

[ Đăng ngày: 23/01/2010 ]

 THƯ VIỆN HUYỆN TRƯỜNG SA

  

- Địa chỉ: Huyện Trường Sa

- Điện thoại: Không

- Thời gian thành lập: 1998

- Người phụ trách: Thái Thị Huệ

- Tổng số sách hiện có : 10.256 (số liệu đến 31/12/2018)

* Các số liệu hoạt động năm 2018 (số liệu đến 31/12/2018):

- Số lượng sách, báo: Sách bổ sung: 0, biếu tặng: 100 ; Báo : 26

- Số lượng thẻ cấp: 447

- Lượt bạn đọc: 728

- Lượt sách báo: 2.507

CÁC TIN KHÁC