Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.016.796
Đang online: 15

Hướng dẫn
[Đăng ngày: 10/12/2009]
Hiện nay Thư viện tỉnh Khánh Hòa lưu hành 03 loại thẻ: Thẻ đọc, Thẻ mượn và Thẻ Thiếu nhi 
1