Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1911596
Đang online: 112

[ Đăng ngày: 28/08/2018 ]

1. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

(Nghị quyết số 58/2018/QH14)

2. Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

(Nghị quyết số 59/2018/QH14)

3. Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp

(Nghị quyết số 60/2018/QH14)

4. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”

(Nghị quyết số 61/2018/QH14)

5. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”

(Nghị quyết số 62/2018/QH14)

6. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

(Nghị quyết số 63/2018/QH14)

7. Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

(Nghị quyết số 64/2018/QH14)

CÁC TIN KHÁC