Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.054.193
Đang online: 14

[ Đăng ngày: 02/02/2010 ]

 

Xây dựng phong trào đọc sách ở cơ sở
 
           Từ trước những năm 1998 đến nay Thư viện Khánh Hòa quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ các thư viện huyện, thị, thư viện xã và phòng đọc sách cơ sở, từ 2005 – 2008 cụ thể đã tiến hành tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện huyện, đối với thư viện xã, phòng đọc sách Thư viện Tỉnh kết hợp những chuyến phuc vụ lưu động cử cán bộ nghiệp vụ đến tận nơi hướng dẫn trực tiếp. Thư viện thường xuyên hỗ trợ sách, giá sách, tủ, bàn ghế để thành lập thư viện xã, tủ sách cơ sở và phòng đọc sách Hồ Chí Minh ở các đồn Biên phòng.
        
Toàn tỉnh có 64 phòng đọc sách, 4 thư viện xã và hơn 80 Bưu điện văn hóa xã, Hai tháng một lần Thư viện Tỉnh luân chuyển sách phục vụ 4 thư viện xã, 25 phòng đọc sách và 15 điểm Bưu điện văn hóa xã miền núi và hải đảo. Đáp ứng đáng kể nhu cầu đọc sách, báo của người dân, góp phần tích cực vào phong trào vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. 
CÁC TIN KHÁC