Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1801250
Đang online: 36

[ Đăng ngày: 14/12/2013 ]

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một huyền thoại / Biên soạn: Phạm Hùng,...[và những người khác]. – Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2013. - 496tr. : ảnh ; 27cm.

Giới thiệu nội dung:

Tác phẩm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một huyền thoại” với nội dung chủ đạo về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và đặc biệt là tình cảm của toàn dân, toàn quân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Đại tướng!

Sách gồm các phần sau:

Chương I: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại 10 danh tướng;

Chương II: Lãnh sứ mệnh cầm quân;

Chương III: Từ Tân Trào đến Hà Nội;

Chương IV: Những tháng ngày ở Thủ Đô;

Chương V: Bám sát chiến trường trọng điểm;

Chương VI: Thế tiến công không ngừng;

Chương VII: Những nước cờ chiến lược;

Chương VIII: Đòn chiến lược cuối cùng;

Chương IX: Võ Nguyên Giáp-Một thống soái quân sự cỡ lớn;

Chương X: Vinh quang đời đời dành cho Đại tướng; 

ChươngXI: Huyền thoại Võ Nguyên Giáp trong lòng nhân loại;

Chương XII: Những hình ảnh không thể quên;

Môn loại: 959.704092 / Đ103T

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100067032;   

Kho Mượn : 200097966;

Hữu Mai. Không phải huyền thoại : Tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Hữu Mai. – Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013. - 569tr. ; 24cm.

Giới thiệu nội dung:

"Không phải huyền thoại" là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bối cảnh cuộc Kháng chiến chống Pháp và cao trào là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Nhà văn Hữu Mai với mối quan hệ đặc biệt với nhân vật của mình, đã có cuộc hành trình trên trang giấy để tìm ra đâu là khía cạnh phi thường của một con người giữa quan hệ với muôn người, những ảnh hưởng đến sinh mệnh và cục diện chiến cuộc, đâu là khía cạnh chân thực của những nét ngoại cỡ của tầm vóc lịch sử.

Môn loại: 895.9223 / KH455PH

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100065916;  

Kho Mượn : 200096224;

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp: hình ảnh và tư liệu chọn lọc / Nguyễn Đức Cường sưu tầm tuyển chọn. - H. : Thời đại, 2011. - 193tr. ; 26cm.

Giới thiệu nội dung:

Tác phẩm giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; những hình ảnh và tư liệu về ông trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong thời bình; những bài viết chọn lọc về Đại tướngTổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Môn loại: 959.704092 / Đ103T

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100062841;  

Kho Mượn : 200090776, 200090777;

Kho Tra cứu: 300007617;

Trần Thái Bình. Võ Nguyên Giáp – Hào khí trăm năm / Trần Thái Bình. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 472tr. : ảnh, bản đồ ; 23cm.

Giới thiệu nội dung:

Tác phẩm “Võ Nguyên Giáp - Hào khí trăm năm” với 100 đề mục được thể hiện trong quyển sách đã mang lại những thông tin lý thú về cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ thời ấu thơ cho đến khi trở thành một trong những vị tướng quân lừng lẫy nhất trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam.

Người đọc có thể thấy được tính hợp lý và linh hoạt của một cách đánh, một cách nghĩ, một cách làm, một cách sống mang tinh thần Võ Nguyên Giáp, vừa táo bạo phi thường, lại vừa gần gũi tình người. Trên hành trình gian lao và không ngừng nghỉ đó, toát lên một hào khí của một thời đại sôi động của đất nước, mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật nổi nhất.

Môn loại: 959.704092/V400NG

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100060563;  

Kho Mượn : 200087344;

Georges Boudarel. Võ Nguyên Giáp / Georges Boudarel; Nguyễn Văn Sự dịch. - H. : Thế giới, 2012. - 250tr. : ảnh, bản đồ; 24cm.

Giới thiệu nội dung:

Tác phẩm “Võ Nguyên Giáp” (nguyên bản tiếng Pháp là Giap) là một phần trong luận án tiến sĩ của tác giả. Ông sử dụng tiếng Việt thành thạo, tham khảo nhiều tư liệu chính thống của Việt Nam, kết hợp với nhiều nguồn sách báo nước ngoài nên trong cuốn sách của ông có nhiều tài liệu và nhiều quan điểm, đánh giá mới mẻ.

Tác giả đã khắc họa rõ nét, sinh động chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ thời niên thiếu cho tới khi trở thành vị chỉ huy của quân đội Việt Nam trong sự tham chiếu, so sánh giữa nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Ngoài những chi tiết nói về những chiến tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không có gì khác biệt so với các cuốn sách khác của các tác giả phương Tây, còn có những chi tiết rất thú vị cho chúng ta biết về năm sinh của Đại tướng, những đoạn viết nói rõ âm mưu hiểm độc của thực dân Pháp có ý định mua chuộc cậu học sinh trung học Võ Nguyên Giáp, nhưng kết quả ngược lại, Võ Nguyên Giáp đã trở thành người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã chỉ huy toàn quân, toàn dân đánh bại ba đế quốc lớn và các thế lực phản động khác. Có những hiểu lầm về vị Đại tướng huyền thoại đã được tác giả làm rõ và tìm ra sự thật bằng những tài liệu phong phú và xác thực.

Môn loại: 959.704092 / V400NG

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100065051;  

Kho Mượn : 200094385;

Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh = General Nguyễn Chí Thanh / Biên soạn: Vũ Khánh,…[và những người khác]. – H. : Thời đại : Thông tấn, 2010. - 175tr. : ảnh; 25cm.

Giới thiệu nội dung:

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, một nhà hoạt động chính trị, quân sự lỗi lạc của Đảng ta, một người lãnh đạo – chỉ huy mưu lược, tài trí, dũng cảm, kiên quyết của lực lượng vũ trang nhân dân. Suốt cả cuộc đời, Đại tướng đã đem hết tài năng và nghị lực phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Đại tướng, Nhà xuất bản Thời đại đã liên kết với Nhà xuất bản Thông tấn đã biên soạn cuốn sách ảnh “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”, nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn một con người mà cả cuộc đời đã hiến dâng cho Cách mạng, một trong những vị tướng trí dũng song toàn, đức tài trọn vẹn…

Sách gồm 3 phần:

Phần I: Quê hương, gia đình và tuổi thơ.

Phần II: Nhà chính trị - quân sự lỗi lạc.

Phần III: Sáng trong như ngọc một con người.

Môn loại: 959.704092 / Đ103T

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100056198;  

Kho Tra cứu : 300000523;

CÁC TIN KHÁC