Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1.971.829
Đang online: 19

[ Đăng ngày: 22/01/2019 ]
  Thép Mới. Thời dựng Đảng / Thép Mới. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 182tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / TH462D

Giới thiệu nội dung: Đảng ta sinh ra trong mùa xuân. Cùng với tiếng gọi của mùa xuân,  hướng mỗi bạn trẻ sống có tinh thần lý tưởng. Thời dựng Đảng là “Cả một thời kỳ thai nghén, mang nặng, đẻ đau, đã quyết định tính chất và vai trò của Đảng, hướng đi lên chính xác của đất nước, cái kiên và cái cường của phong trào, độ vững và sức mạnh đi tới, khi đến lượt chúng ta đây vươn cao lên để giải quyết tổng hợp những nhiệm vụ nặng nề và rộng lớn của thời kỳ mới, trực tiếp thực hiện những điều mơ ước – vì nó mà sống và chết – của những người cộng sản Việt Nam thuộc lớp đầu tiên” – Thép Mới.
Với 182 trang, Thời dựng Đảng là cái thuở ban đầu gặp gỡ nghìn xuân giữa quê hương và ngày mới – gồm những bài báo đăng trên báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách là tâm tư của tác giả với Đảng ở mỗi độ tuổi lại có một nét cảm riêng, mang dấu ấn thời gian, năm tháng, bước đi lịch sử và độ sáng trong cái nhìn thực tại.

Tài liệu lưu giữ tại  kho:
Kho Đọc : 100068001;
Kho Mượn: 200106436;
 

Ngô Đăng Tri. 82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử (1930 - 2012) / Ngô Đăng Tri. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012. - 438tr. : ảnh ; 24cm.

Thư mục: tr. 432-435.
Môn loại: 324.2597075 / T104M
Giới thiệu nội dung: 
Thư viện tỉnh Khánh Hòa trân trọng giới thiệu cuốn sách "82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những chặng đường lịch sử (1930 - 2012)", do PGS.TS. Ngô Đăng Tri, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội biên soạn, trên cơ sở bổ sung, chỉnh sửa cuốn 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những chặng đường lịch sử (1930 - 2010) đã xuất bản năm 2010. Tài liệu đã tổng kết những chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua những chặng đường lịch sử ấy.
Phần phụ lục của cuốn sách giới thiệu chân dung, tiểu sử các Tổng Bí thư của Đảng và danh sách các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày Đảng ra đời đến Đại hội lần thứ XI, giúp người đọc có thêm thông tin cần thiết về đội ngũ cán bộ cấp cao đã giữ vai trò quan trọng làm nên thắng lợi của Đảng, của cách mạng Việt Nam qua các chặng đường lịch sử...
Tài liệu gồm 4 phần:
- Chặng đường thứ nhất 1930 – 1945;
- Chặng đường thứ hai 1945 – 1954;  
- Chặng đường thứ ba 1954 – 1975;
- Chặng thứ tư và thứ năm 1975 - 1986 và 1986 – 2012;

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100065462;

 
Ngô, Đăng Tri. Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) / Ngô Đăng Tri. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 485tr. : ảnh chân dung ; 24cm.
Phụ lục: tr. 399-476.
Thư mục: tr. 477-481.
                                           Môn loại: 324.2597075 / T305TR

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách do PGS,TS Ngô Đăng Tri, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội biên soạn, trên cơ sở bổ sung, chỉnh sửa cuốn 80 năm và 82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam- những chặng đường lịch sử (1930- 2010) đã xuất bản năm 2010 và năm 2012. Toàn bộ nội dung cuốn sách, tác giả chia tiến trình lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thành 7 thời kỳ:
Thời kỳ thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1920 - 1930.
Thời kỳ thứ hai: 1930 - 1945.
Thời kỳ thứ ba: 1945 - 1954.
Thời kỳ thứ tư: 1954 - 1975.
Thời kỳ thứ năm: 975- 1986.
Thời kỳ thứ sáu: 1986- 1996.
Thời kỳ thứ bảy: 1996- 2016.
Công trình cũng dành một phần quan trọng để tổng kết tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua những các thời kỳ lịch sử.
Phần phụ lục của cuốn sách tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng và các Tổng bí thư của Đảng, danh sách các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày Đảng ra đời đến Đại hội lần thứ XII (2016). 

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100075623;
 

Đào, Duy Tùng. Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới / Đào Duy Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 399tr. ; 24cm.

`Phụ lục: tr. 267-395.

Môn loại: 324.259707 1 / C455T

Giới thiệu nội dung: Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20/5/1924 tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá có những cống hiến to lớn với nhân dân, với Tổ quốc; là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Đồng chí đã dành nhiều công sức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đường lối quan điểm của Đảng, tổng kết thực tiễn.
Trong tác phẩm này, ngoài các tác phẩm của đồng chí Đào Duy Tùng có cái nhìn sâu sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, công tác tư tưởng...tài liệu còn có phần phụ lục tập hợp một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các nhà khoa học uy tín: Đỗ Mười, Hữu Thọ, Nguyễn Đức Bình, Lê Hữu Nghĩa, Phạm Quang Nghị,…và hoạt động thực tiễn – những cộng sự gần gũi, thân thiết – đánh giá về đồng chí Đào Duy Tùng – một nhà tư tưởng, lý luận xuất sắc, một nhân cách cộng sản mẫu mực.

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100071035;
 

Bạn bè thế giới với đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 391tr. ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi: Ban Đối ngoại Trung ương.

Môn loại: 324.259707 / B105B

     Giới thiệu nội dung: “Bạn bè thế giới với Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam” thể hiện sinh động các mối quan hệ quốc tế rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng ta; là kết quả triển khai thực hiện các chủ trương đúng đắn về mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng. Có thể nói, sự quan tâm và tin tưởng của bạn bè quốc tế đối với Đại hội XI đã phần nào phản ánh uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các đảng, tổ chức và bạn bè trên toàn thế giới. Đây cũng là trách nhiệm quốc tế của Đảng đối với việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Với gần 400 trang sách, những đánh giá, những tình cảm, hy vọng của bạn bè quốc tế được gửi gắm thông qua các bức điện mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng ta một lần nữa khẳng định xây dựng chủ nghĩa xã hội là khát vọng, là sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Hơn nữa, chúng ta càng vững tin vào đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển mà Đại hội lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100060063;  

 

Nguyễn, Thế Trung. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới / Nguyễn Thế Trung. - H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014. – 210 tr. ; 21cm.

Thư mục: tr.205 - 207.
Đầu trang tên sách ghi: Ban Dân vận Trung ương.

Môn loại: 324.259707 / T116C

Giới thiệu nội dungTrong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Quan hệ giữa Đảng với nhân dân được hình thành do đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cách mạng. Đây là mối quan hệ rất đặc biệt: Đảng vừa là người lãnh đạo, cầm quyền, vừa là người phục vụ nhân dân, còn nhân dân tự giác đồng tình với sự lãnh đạo của Đảng, lại là chủ nhân của đất nước. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về mối quan hệ Đảng – Dân hiện nay; đồng thời gợi mở những suy nghĩ trong việc cần thiết củng cố và tăng cường mối quan hệ Đảng – Dân bền vững đối với cả hệ thống chính trị.
Sách gồm 3 chương
Chương 1: Cơ sở khoa học của mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Chương 2: Thực trạng về mối quan hệ giữa đảng và nhân dân.
Chương 3: Những giải pháp tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa đảng và nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100068945;

 

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử / Biên soạn: Quang Minh, Tiến Đạt. - H. : Chính trị Hành chính, 2012. - 582tr. ; 28cm.

Môn loại: 324.259707 / Đ103H

     Giới thiệu nội dungĐảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã vạch ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, xác định một đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo. Từ khi Đảng ra đời, lịch sử phát triển của Đảng luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng thể hiện một cách tập trung trong các kỳ Đại hội của Đảng. Để đảng viên và toàn thể nhân dân trong cả nước có được tài liệu nghiên cứu về tổng thể các kỳ đại hội của ĐẢNG từ năm 1930 cho đến nay nhà Xuất bản Chính Trị - Hành Chính cho biên soạn và giới thiệu cuốn sách “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử”

Sách bao gồm các phần sau:
Phần thứ nhất: Hội nghị thành lập Đảng (nghị quyết chính trị của Đại Biểu Đại Hội Lần thứ nhất)
Phần thứ hai: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng;
Phần thứ ba: Đại hội Đại biểu toàn quốc làn thứ II của Đảng;
Phần thứ tư: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng;
Phần thứ năm: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng;
Phần thứ sáu: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng;
Phần thứ bảy: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng;
………………..

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Tra cứu : 300000878;

 

Bùi, Đình Phong. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. –TP. Hồ CHí Minh : Nxb. Tổng hợp Hồ Chí Minh, 2017. - 254tr. ; 21cm.

Thư mục : tr. 611 – 616.

 324.259707 / M458S

Giới thiệu nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai cống hiến lớn cho Đảng ta: Một là sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, và hai là xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Di sản của Người chứa đựng nhiều giá trị lớn về Đảng, mãi mãi soi sáng cho công cuộc xây dựng Đảng. Vì vậy, trong sự nghiệp đổi mới, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, trong lãnh đạo có lúc Đảng cũng phạm khuyết điểm, sai lầm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi Đảng phát hiện ra khuyết điểm, sai lầm, nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tự phê bình, biết dựa vào dân, kiên quyết sửa chữa, tự đổi mới, chỉnh đốn, xây dựng Đảng thành một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, thì sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên, Đảng giữ vững được vai trò lãnh đạo, được nhân dân tin cậy.
Tài liệu “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” gồm một số phần nghiên cứu chuyên biệt kết hợp một số bài đăng tải trên một số tạp chí trong thời gian gần đây nhằm cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản, sâu sắc một số vấn đề về Đảng trong di sản Hồ Chí Minh và hiện nay.
Sách gồm 3 chương:
Chương 1: Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương 3: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tài liệu lưu tại kho:

Kho Đọc : 100075690;

Kho Mượn: 200111472;

 

 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ Đảng khóa XI và một số quy định hướng dẫn thi hành / Đảng cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 228tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / Đ309L

Giới thiệu nội dung:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được bổ sung, sửa đổi. Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động và kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương đã nêu trong các văn kiện Đại hội XI.

Thực hiện chương trình công tác đề ra, ngày 1-11-2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng, số 45-QĐ/TW; Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI, số 46-QĐ/TW và Quy định về những điều đảng viên không được làm, số 47-QĐ/TW.

Nhằm giúp cho các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân có tài liệu tìm hiểu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Điều lệ Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia -  Sự thật xuất bản cuốn sách Điều lệ Đảng khóa XI và một số quy định hướng dẫn thi hành.

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100063048;   
Kho Tra cứu: 300007623;
 

Làm người Cộng sản trong giai đoạn hiện nay : Sách tham khảo / Biên soạn: Tô Huy Rứa (chủ biên)...[và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. -338tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / L104NG

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ  nhất: Những căn cứ để xác định hình mẫu, tiêu chuẩn người đảng viên cộng sản trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở phân tích các quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và của Đảng ta về vai trò, hình mẫu và tiêu chuẩn người đảng viên cộng sản; những vấn đề mới của thời đại và kinh nghiệm nước ngoài; những đặc điểm của người cộng sản Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1985, các tác giả đã làm rõ vai trò, tiêu chuẩn và yêu cầu đối với người đảng viên cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng đảng viên và công tác đảng viên hiện nay, trong đó có cập nhật tình hình đảng viên và các chủ trương mới của Đảng về công tác đảng viên.

Phần thứ hai: Tư cách và tiêu chuẩn của người cộng sản Việt Nam hiện nay. Trong phần này, các tác giả đã phân tích những điều kiện mới và những đòi hỏi mới đối với người cộng sản Việt Nam và nêu những tiêu chuẩn người cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phần thứ ba: Phương hướng và biện pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đảng viên trong thời kỳ mới. Trong phần này, các tác giả có đề xuất phương hướng, biện pháp xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến sáu nhóm giải pháp cơ bản nhất nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100066531

 

Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng / Nguyễn Phú Trọng...[và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 443tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / NH556V

Giới thiệu nội dungNhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc theo dõi, nghiên cứu những bài viết trong chuyên mục Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng của báo Nhân dân, đồng thời cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" có hiệu quả, chất lượng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Báo Nhân dân xuất bản cuốn sách Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng, tập hợp 66 bài viết được đăng tải trong chuyên mục cùng tên của báo Nhân dân; được chia thành bốn phần chính: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích và cần thiết đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100065157

 

Nguyễn Trung Thu. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới / Nguyễn Trung Thu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 367tr. ; 21cm.

Môn loại: 335.4346 / T550T

Giới thiệu nội dung:  Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới”. Cuốn sách có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề cơ bản trong đường lối cũng như chỉ đạo thực tiễn về hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù tác giả Nguyễn Trung Thu đã đi xa, nhưng những bài viết của ông vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc trong tình hình hiện nay.
Cuốn sách được chia thành hai phần:
Phần I: Hồ Chí Minh với văn hóa – Văn hóa Hồ Chí Minh
Phần II: Đưa đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng vào cuộc sống

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100065425;
Kho Mượn: 200094887, 200094888;

 

Tô Huy Rứa. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì công cuộc đổi mới / Tô Huy Rứa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 491tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / T116C

Giới thiệu nội dung:
Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng, nhất là thực tiễn đổi mới đất nước trong hơn 25 năm qua, đồng thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận bức xúc đang đặt ra, cuốn sách “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì công cuộc đổi mới” đã tập hợp các bài nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc của tác giả Tô Huy Rứa đã được công bố trên các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành chủ yếu trong những năm 1995-2000 trên các cương vị khác nhau.
Sách được bố cục làm 3 chương:
Chương I: Vững bước trên nền tảng tư tưởng của Đảng: chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chương II: Mấy vấn đề về công tác tư tưởng và văn hóa.
Chương III: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Cuốn sách đã đi từ những vấn đề lý luận chung đến việc trình bày, phân tích những vấn đề cụ thể của công tác tư tưởng - lý luận.

 

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100064180

 

Nguyễn Trọng Phúc. Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930 - 2011) / Nguyễn Trọng Phúc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 228tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / L302S

Giới thiệu nội dung: Nhằm cung cấp tài liệu cho bạn đọc đặc biệt là độc giả quan tâm đến những vấn đề cơ bản về Đảng và công tác xây dựng Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930-2011) của PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc.

Nội dung cuốn sách trình bày có hệ thống lịch sử công tác xây dựng Đảng từ khi Đảng được thành lập đến nay, góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng phục vụ thiết thực nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Cuốn sách được kết cấu gồm sáu chương:

Chương I: Quá trình xây dựng các tổ chức cách mạng và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương II: Xây dựng Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Chương III: Công tác xây dựng Đảng trong những năm xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Chương IV: Xây dựng Đảng trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

Chương V: Công tác xây dựng Đảng với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)

Chương VI: Xây dựng Đảng trong quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986-2011).

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100063039;           
Kho Mượn : 200091048;

 

Trần Đình Thắng. Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước : Sách chuyên khảo / Trần Đình Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. -352tr. ; 21cm.
Thư mục: tr.338-348.

Môn loại: 351.597 / Đ106C

Giới thiệu nội dungCuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước phân tích, luận giải có căn cứ khoa học trên cả phương diện lý luận và thực tiễn để làm rõ yêu cầu tất yếu khách quan của Đảng lãnh đạo cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước.
Nội dung cuốn sách phục vụ trực tiếp cho việc tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới đất nước.
Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo dùng trong giảng dạy và nghiên cứu đối với các ngành khoa học quản lý nhà nước, Hành chính học, Luật học, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nền công vụ và các ngành khoa học về tổ chức nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100062080;
Kho Mượn : 200089437;  200089438;

 

Nguyễn Thế Trung. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới / Nguyễn Thế Trung. - H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014. – 210 tr. ; 21cm.
Thư mục: tr.205 - 207.
Đầu trang tên sách ghi: Ban Dân vận Trung ương.

Môn loại: 324.259707 / T116C

Giới thiệu nội dungMối quan hệ Đảng – Dân được thể hiện rõ nét thông qua công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế,…để giải quyết mối quan hệ Đảng – Dân. Giải quyết mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân hiện nay đang trở thành vấn đề cấp bách là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng…Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về mối quan hệ Đảng – Dân hiện nay; đồng thời gợi mở những suy nghĩ trong việc cần thiết củng cố và tăng cường mối quan hệ Đảng – Dân bền vững đối với cả hệ thống chính trị.
Sách gồm 3 chương
Chương 1: Cơ sở khoa học của mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Chương 2: Thực trạng về mối quan hệ giữa đảng và nhân dân;
Chương 3: Những giải pháp tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa đảng và nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100068945;


CÁC TIN KHÁC