Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1911508
Đang online: 52

[ Đăng ngày: 26/11/2010 ]

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà 

Ngày 28-9, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội, có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, cùng 350 đại biểu đại diện cho gần 26 nghìn đảng viên trong Đảng bộ dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Tự, Ủy Viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đọc diễn văn, khai mạc Đại hội. Đồng chí Lê Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trình bày Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ qua, nêu rõ: Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế giữ vững nhịp độ tăng trưởng cao, cơ cấu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực xã hội được khai thác, bước đầu phát huy hiệu quả; cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được đầu tư phát triển bộ mặt đô thị, nông thôn và miền núi có nhiều khởi sắc; các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Đoàn kết nội bộ trong Đảng được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; phong trào hành động cách mạng của quần chúng tiếp tục phát triển; tình hình chính trị luôn ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại mở rộng. Thế và lực của tỉnh ngày càng lớn mạnh; tạo ra những tiền đề vững chắc để tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Hồ Đức Việt nhấn mạnh: Năm năm qua, mặc dù không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đoàn kết phấn đấu, giành nhiều thành tựu quan trọng. Đó là tiền đề quan trọng để tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới, nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa lớn của cả nước. Song, sự phát triển của Khánh Hòa vẫn còn những mặt hạn chế cần có giải pháp khắc phục kịp thời.
Về định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Hồ Đức Việt chỉ rõ: Là địa phương có lợi thế khá đặc biệt để phát triển, nhất là những lĩnh vực mũi nhọn như dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và công nghiệp mà không phải địa phương nào trong nước cũng có, Khánh Hòa phải khai thác tối đa để phát triển nhanh, bền vững, không chỉ cho địa phương mình mà cho cả khu vực, cho cả nước. Để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn, Khánh Hòa cần có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ hơn theo hướng CNH, HĐH; tăng cường các giải pháp tạo nguồn, thu hút vốn đầu tư phát triển ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư đồng bộ cho phát triển du lịch đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, nhằm xây dựng được thương hiệu du lịch Khánh Hòa. Đồng thời, phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ vận tải, dịch vụ thuơng mại, nhất là những dịch vụ cao cấp như tín dụng ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông... Khánh Hòa phải tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vũng, chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đảng bộ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm việc đến ngày 30-9. PV
 
Theo Báo Nhân Dân ngày 29/9/2010
CÁC TIN KHÁC