Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.034.433
Đang online: 25

[ Đăng ngày: 17/01/2020 ]
1. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Thư viện tỉnh Khánh Hòa (Chi tiết)
2. Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4-2019 (Chi tiết)
CÁC TIN KHÁC