Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1801235
Đang online: 21

[ Đăng ngày: 23/10/2017 ]
Thông tin công khai tài chính của Thư viện tỉnh Khánh Hoà theo nội dung Quyết định số 67/QĐ-TVT, ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Thư viện tỉnh Khánh Hoà về việc "Công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2017 của Thư viện tỉnh Khánh Hoà"; và một số nội dung tài chính công khai khác, (chi tiết kèm theo)
CÁC TIN KHÁC