Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.016.766
Đang online: 26

[ Đăng ngày: 28/01/2010 ]

 

Thư viện và phòng đọc sách cấp xã
 
          Tỉnh Khánh Hòa có 137 xã, phường. thực hiện chủ trương và sự chỉ đạo của các Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Bưu chính Viễn thông, Tư pháp về việc xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện công cộng cấp xã phục vụ ở cơ sở (Bao gồm thư viện UBND xã thành lập, phòng đọc sách trong điểm Bưu điện Văn hóa xã, tủ sách pháp luật), các ngành Văn hóa – Thông tin, Bưu điện, Tư pháp của tỉnh Khánh Hòa đã nổ lực xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện công cộng cấp xã trên địa bàn tỉnh với: 4 thư viện xã, 64 phòng đọc sách và hơn 80 Điểm Bưu điện Văn hóa xã 
         
Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình và được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của Bộ, ngành địa phương đã nỗ lực xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã, từ thực tiễn công tác phục vụ cơ sở, Thư viện tỉnh Khánh Hòa nhận thấy những vấn đề bất cập hiện nay:
- Trên góc độ quản lý Nhà nước và việc phân công trách nhiệm cũng như xây dựng cơ chế phối hợp giữa địa phương và các ngành còn chưa rõ ràng, chặt chẽ (cả về con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị) do mỗi ngành đều tự làm riêng theo mô hình của mình dẫn đến tình trạng đầu tư manh mún, không hiệu quả trong việc xây dựng nguồn lực và nâng cao năng lực phục vụ người dân nơi cơ sở, bản thân các nguồn lực của mỗi ngành bị phân tán, hiệu quả phục vụ người dân thấp và gây khó khăn cho việc đầu tư, duy trì nguồn lực của từng ngành.
 - Sự đầu tư xây dựng, phát triển không đồng đều giữa các mô hình trên dẫn đến hiện trạng có mô hình hoạt động tốt, có mô hình hoạt động cầm chừng, không phát huy hiệu quả nguồn lực từng ngành vì vậy các mô hình chưa thực sự thu hút và tạo sự quan tâm của người dân đối với các mô hình này.
 Hiện nay các điểm Bưu điện Văn hóa xã chỉ hoạt động cầm chừng vì nhân viên thường xuyên đóng cửa đi thu cước phí điện thoại, Tủ sách pháp luật chỉ phục vụ cán bộ trong UBND xã người dân ngại tiếp xúc, chỉ có phòng đọc sách đặt tại Nhà học tập cộng đồng, Thư viện xã nhân dân thường xuyên đến đọc sách, báo.
 
Cơ sở vật chất
 Thực hiện phương châm xã hội hóa công tác thư viện, với sự hợp tác giữa Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Khánh Hòa (nay là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) với Chi nhánh Công ty British American Việt nam (BAT Việt Nam) về việc nâng cao đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Từ năm 2005 – 2007 BAT Việt Nam đã tài trợ 250 triệu đồng xây dựng 3 thư viện xã: Ninh Đa (huyện Ninh Hòa), Diên Lộc (huyện Diên Khánh), Cam An Bắc (huyện Cam Lâm) và sửa chữa nâng cấp Thư viện xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm), bốn thư viện xã trên đã đi vào hoạt động tốt, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Còn lại 64 phòng đọc sách đặt tại UBND xã hoặc trụ sở thôn, phòng đọc chật hẹp chưa thỏa mãn được nhu cầu của người dân.
 
Chế độ cho nhân viên thư viện xã
 Đội ngũ nhân viên thư viện cấp xã còn non yếu về nghiệp vụ và phải kiêm nhiệm nhiều công việc, không có phụ cấp hoặc phụ cấp không đáng kể, hầu hết họ làm theo nhiệt tình, yêu nghề, nên công tác thư viện, phòng đọc sách xã đạt hiệu quả chưa cao.
  Tình hình hoạt động của thư viện cấp xã, tủ sách cơ sở đã có nhiều cố gắng nhưng gặp không ít khó khăn do không có kinh phí bổ sung sách và lương cho người phụ trách, nhiều người đã bỏ việc và thay đổi người liên tục. Do đó số lượng phòng đọc sách mở ra nhiều nhưng không hoạt động lâu dài.
 
Các chỉ tiêu đầu tư phát triển
- Đầu tư đúng mức cho thư viện, chú trọng những thư viện miền núi, hải đảo hoặc có ảnh hưởng lớn đến vùng lân cận đông dân cư như: Trường Sa, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Cam Ranh…, phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh.         
- Đến năm 2015 và 2020 tất cả các huyện , thị xã, thành phố đều có thư viện công cộng; đảm bảo mỗi người dân có 0,8 - 1 bản sách trong các thư viện công cộng; 20% dân số cả tỉnh sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng; 100% số tài liệu quý hiếm trong Thư viện Tỉnh được tin học hoá; đến năm 2020 thư viện cấp huyện được tin học hoá 100%.
- Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển Thư viện tư nhân chiếm tỷ lệ đầu sách phục vụ cộng đồng từ 10-15% so với thư viện cộng đồng
 
CÁC TIN KHÁC