Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.016.807
Đang online: 13

[ Đăng ngày: 02/02/2010 ]

 

Hoạt động của Thư viện huyện, thị xã, thành phố
 
         Hiện nay tỉnh Khánh Hòa có 08 thư viện/9 huyện, thị xã, thành phố (huyện Cam Lâm được thành lập tháng 4/2007 nên chưa có thư viện). Tám thư viện đều trực thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện đây là một trở ngại lớn đối với sự phát triển của mạng lưới thư viện cấp huyện, việc cấp phát kinh phí cho hoạt động thư viên còn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của lãnh đạo chủ quản hoặc chỉ được cấp kinh phí mua sách, báo vào dịp cuối năm nếu còn tiền (sau khi đã tổ chức xong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao khác) hầu hết các thư viện đều gặp khó khăn không chủ động được kinh phí hoạt động, từ đó dẫn đến hoạt động kém hiệu quả
       
Kinh phí hoạt động
Kinh phí cấp cho thư viện huyện quá thấp, không đảm bảo để thư viện bổ sung đủ chỉ tiêu sách, báo cũng như các hoạt động chuyên môn khác như:
- Thư viện thành phố Nha Trang từ nhiều năm nay vẫn ở mức 60 triệu đồng/năm, bổ sung sách 2.500 bản và 55 tên báo – tạp chí. Các thư viện khác như Thư viện thị xã Cam Ranh, huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh khoảng 10 triệu đến 20 triệu đồng/năm, bổ sung từ 300 đến 400 bản sách và 20 tên báo – tạp chí. Thư viện huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh cấp khoản 8 triệu đến 10 triệu đồng/năm chỉ bổ sung một ít sách, báo. Riêng Thư viện huyện Trường Sa hoàn toàn không được cấp kinh phí. Thư viện huyện Trường Sa không có kinh phí hoạt động vốn sách nhờ vào nguồn tài trợ của Bộ Văn hóa và Bộ Quốc phòng, Thư viện Khánh Hòa cung cấp vật tư, sổ sách, tài liệu nghiệp vụ. Các Thư viện huyện đều dựa vào nguồn sách Chương trình mục tiêu Quốc gia mới duy trì hoạt động.
      
 Nhân sự
Tám thư viện huyện, thị, thành phố có 12 nhân viên: trong đó Thư viện thành phố Nha Trang 04 nhân viên, Thư viện thị xã Cam Ranh, huyệnVạn Ninh 02 nhân viên/thư viện, còn lại 5 Thư viện huyện: Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh vĩnh, Trường Sa 01 nhân viên/thư viện, trình độ cán bộ thư viện huyện đều có trình độ trung cấp thư viện, đội ngũ cán bộ thư viện huyện, thị, thành phố vừa thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Là một lĩnh vực hoạt động mang tính chuyên môn cao, song số nhân viên có trình độ cao đẳng thư viện không có, vấn đề đào tạo và đào tạo lại chưa được quan tâm đúng mức. Cần phải có kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, tin học cho cán bộ thư viện huyện để đáp ứng nhu cầu công việc hiện nay.
       
 Cơ sở vật chất 
Trước 2006, 6 thư viện huyện đều đặt tại Trung tâm Văn hóa, nhìn chung cơ sở vật chất trang thiết bị của thư viện huyện vẫn nghèo nàn, cũ kỹ, lạc hậu và thiếu thốn, cho đến nay vẫn còn 3 thư viện chưa có trụ sở riêng phải ở chung với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện: Thư viện Ninh Hòa, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, kho sách chật hẹp gặp rất nhiều khó khăn trong phục vụ bạn đọc.
Thư viện huyện Trường Sa đặc thù là một huyện đảo được Bộ Văn hóa tài trợ 350 triệu đồng xây dựng từ năm 1998 nhưng đến năm 2006 trụ sở đã xuống cấp, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp 60 triệu đồng sửa chữa mái, nền nhà, đường dây điện.
 Năm 2006 Thư viện thành phố Nha Trang được đầu tư trên 600 triệu đồng sửa chữa và nâng cấp thư viện, Thư viện huyện Khánh Sơn được công ty Thuốc lá Anh – Mỹ (BAT Việt Nam) tài trợ 150 triệu đồng xây dựng trụ sở đã đưa vào hoạt động năm 2006, nhưng diện tích quá nhỏ không phù hợp với thư viện. Thư viện huyện Diên Khánh được UBND huyện giao cơ sở trường Chính trị huyện và được sửa chữa nâng cấp đã đưa vào hoạt động đầu năm nay thuận lợi cho nhân dân đến đọc sách. Thư viện thị xã Cam Ranh đang xây dựng cuối năm 2009 có thể chuyển về cơ sở mới. 7 thư viện chưa có máy tính để xử lý tài liệu phục vụ bạn đọc tìm tin.
        
Công tác phục vụ
Từ năm 2005 – 2008, 8 thư viện huyện, thị, thành phố đã bổ sung sách mới 39.416 bản trong đó mua bằng nguồn ngân sách địa phương: 22.585 bản, các nguồn tài trợ 16.831 bản, bình quân mỗi thư viên bổ sung từ 10 đến 20 tên báo, tạp chí, riêng Thư viện thành phố Nha Trang 55 tên báo, tạp chí. Cấp 13.976 thẻ bạn đọc. Phục vụ 443.629 lượt bạn đọc. Nhìn chung phương thức hoạt động của thư viện huyện, thị xã chậm được đổi mới, hoạt động phục vụ cũng như hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chủ yếu vẫn là hình thức truyền thống, thụ động, chưa đáp ứng nhu cầu và hấp dẫn bạn đọc.
 
Để xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của thư viện cấp huyện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần cụ thể hóa chính sách đầu tư của nhà nước, mô hình tổ chức, quy mô tổ chức và hoạt động, tiêu chuẩn cán bộ đối với thư viện cấp huyện, tạo ra sự biến đổi về chất, về tổ chức và hoạt động, tạo điều kiện cho người dân được tiếp xúc với sách báo, phát huy vai trò sách báo trong đời sống xã hội, để thư viện cấp huyện trở thành một thiết chế văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.
CÁC TIN KHÁC