Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1944510
Đang online: 40

[ Đăng ngày: 02/04/2018 ]
Thông tin công khai tài chính theo Quyết định số 18/QĐ-TVT, ngày 14/3/2018 của Thư viện tỉnh Khánh Hòa "Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Thư viện tỉnh Khánh Hòa" (xem chi tiết)
CÁC TIN KHÁC