Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1839752
Đang online: 22

[ Đăng ngày: 13/09/2010 ]
 Tháng 7/2010
 
1. Phạm Hoàng Hà. Nơi hạt cát cũng mang hồn Tổ quốc/ Bài, ảnh: Phạm Hoàng Hà// Báo Quân đội Nhân dân.- Năm 2010.- Ngày 07 tháng 7.- Số 17681.- Tr.3
2. Phạm Hoàng Hà. Nơi hạt cát cũng mang hồn Tổ quốc/ Bài, ảnh: Phạm Hoàng Hà// Báo Quân đội Nhân dân.- Năm 2010.- Ngày 09 tháng 7.- Số 17683.- Tr.3
3. Phạm Hoàng Hà. Quà tặng bạn ở Trường Sa/ Bài, ảnh: Phạm Hoàng Hà// Báo Quân đội Nhân dân.- Năm 2010.- Ngày 09 tháng 7.- Số 17683.- Tr.2
4. Phạm Hoàng Hà. Câu hát đất liền ấm áp Trường Sa/ Bài, ảnh: Phạm Hoàng Hà// Báo Quân đội Nhân dân.- Năm 2010.- Ngày 16 tháng 7.- Số 17690.- Tr.3
5. Nguyễn Đức Thuận. Trường Sa, những ngày tôi đến/ Bài, ảnh: Nguyễn Đức Thuận// Báo Quân đội Nhân dân.- Năm 2010.- Ngày 17 tháng 7.- Số 17691.- Tr.2
6. Nguyễn Văn Hải. Lính Hà Nội ở Trường Sa/ Bài, ảnh: Nguyễn Văn Hải// Báo Quân đội Nhân dân.- Năm 2010.- Ngày 24 tháng 7.- Số 17698.- Tr.5
7. Hùng Lượng. Khánh Hòa: Kiến nghị bãi bỏ 93 văn bản hành chính/ Tin: Hùng Lượng// Báo Pháp Luật Việt Nam.- Năm 2010.- Ngày 16 tháng 7.- Số 197(4.258).- Tr.2
8. Tiên Minh. 9 ngư dân Khánh Hòa vẫn mất tích/ Tin: Tiên Minh// Báo Pháp Luật Việt Nam.- Năm 2010.- Ngày 22 tháng 7.- Số 203(4.264).- Tr.2
9. Xuân Hòa. Nữ anh hùng tuổi 19/ Bài, ảnh: Xuân Hòa// Báo Thanh Niên.- Năm 2010.- Ngày 26 tháng 7.- Số 207(5329).- Tr.9
11. TTXVN. Khánh Hòa cần phát huy lợi thế của một tỉnh tiềm năng/ Tin: TTXVN// Báo Quân đội Nhân dân.- Năm 2010.- Ngày 08 tháng 7.- Số 17682.- Tr.1+2
12. TTXVN. Khánh Hòa cần phát huy lợi thế của một tỉnh tiềm năng/ Tin: TTXVN// Báo Thanh Niên.- Năm 2010.- Ngày 08 tháng 7.- Số 189(5311).- Tr.2
13. Nhất Ngôn – Hương Lan. Hạnh phúc khi đóng góp cho Trường Sa/ Bài: Nhất Ngôn – Hương Lan, ảnh: Hùng Hương// Báo Quân đội Nhân dân.- Năm 2010.- Ngày 11 tháng 7.- Số 17685.- Tr.4
14. Hải Luân. Chuyện ít biết về nghề câu cá ngừ đại đương. Bài 1: Vạn sự khởi đầu nan…/ Bài, ảnh: Hải Luân// Báo Pháp Luật Việt Nam.- Năm 2010.- Ngày 22 tháng 7.- Số 203(4.264).- Tr.8+9
15. Hải Luân. Chuyện ít biết về nghề câu cá ngừ đại đương. Bài 2: Máu đổ theo những đường câu/ Bài, ảnh: Hải Luân// Báo Pháp Luật Việt Nam.- Năm 2010.- Ngày 23 tháng 7.- Số 204(4.265).- Tr.8+9
16. Hải Luân. Chuyện ít biết về nghề câu cá ngừ đại dương.Bài cuối:Kiếm vàng từ biển bạc/ Bài, ảnh: Hải Luân// Pháp luật Việt Nam.- Năm 2010.- Ngày 24 tháng 7.- Số 205(4.266).- Tr. 8+9
17. YLinh. Thưởng thức yến sào ở Sài Gòn/ Bài, ảnh: YLinh// Báo Thanh Niên.- Năm 2010.- Ngày 23 tháng 7.- Số 204(5326).- Tr.6
18. Thiện Nhân. Biển báo” dân lập/ Tin, ảnh: Thiện Nhân// Báo Thanh Niên.- Năm 2010.- Ngày 09 tháng 7.- Số 190(5312).- Tr.13
19. Thiện Nhân. Té xe do đào đường/ Tin, ảnh: Thiện Nhân// Báo Thanh Niên.- Năm 2010.- Ngày 15 tháng 7.- Số 196(5318).- Tr.18
 
CÁC TIN KHÁC