Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1.971.853
Đang online: 42

[ Đăng ngày: 16/05/2019 ]

Nguyễn,Văn Khoan. Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại/ Nguyễn Văn Khoan. - H. : Thanh niên, 2017. -367 tr. ; 24cm.

Môn loại: 959.704092/B101H

Cuốn sách Bác Hồ - Viên ngọc quý của mọi thời đại  của Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan, do Nhà xuất bản Thanh niên phát hành 2017.

            Cuốn sách là một bộ sưu tập phong phú và đầy đủ nhất các mẫu chuyện về tư tưởng đạo đức của Bác Hồ. Đây là những bài viết ngắn gọn, có nội dung súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ với mọi người qua những câu chuyện bình thường, cụ thể trong đời sống hàng ngày đã được thuật lại một cách tự nhiên, xúc động lòng người. Điều đáng được trân trọng, đó là giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt các bài viết từ đầu đến cuối, qua từng bài, làm cho người đọc tiếp nhận một cách dễ dàng mà sâu sắc, lâu dài, mãi mãi. Bạn đọc, tùy theo trình độ và tuổi tác, nghề nghiệp, kể cả người nước ngoài - sau khi đọc quyển sách này đều có thể rút ra những bài học lý tưởng và đạo đức làm người, để theo đó cố gắng học tập tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác. Tấm gương của Bác luôn luôn chiếu sáng, soi đường, chỉ lối cho chúng ta tu dưỡng bản thân để có điều kiện phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân với chất lượng ngày càng tốt hơn, hiệu quả

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho đọc: 100076925

Kho mượn: 200113166, 200113167

Nguyễn, Đình Hùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ/Tuyển chọn, biên soạn: Nguyễn Đình Hùng (chủ biên), Thùy Linh, Việt Trinh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2015. - 379 tr. ; 27cm.

Môn loại: 959.704092 / CH500T  

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Mỗi chặng đường hoạt động cách mạng, mỗi dấu mốc trong cuộc đời, sự nghiệp của Người gắn liền với lịch sử cách mang Việt Nam trong hơn nữa thế kỷ. Đó là những trang sử hào hùng, vẻ vang nhất về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ nền hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách gồm có bốn phần:

Phần thứ nhất: Nguyễn Ái Quốc với quá trình tìm đường cứu nước và chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần thứ hai: Lãnh đạo phong trào cách mạng (1930-1945) và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phần thứ ba: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1945-1969).

Phần thứ tư: Hỏi – đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho đọc: 100071442

Kho tra cứu: 300008208

Song Thành.Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại / Song Thành. - H. :Chính trị Quốc gia, 2018. - 380 tr. ; 21cm.

Môn loại: 959.704092 / H450CH 

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại” của Giáo sư Song Thành, được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành năm 2018.

           “Tự do cho đồng báo tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi,
đấy là tất cả những điều tôi muốn,
           đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.
        “Tôi vẫn là tôi ngày trước – một người yêu nước”.
     “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triểm của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của các mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc và thời đại. Cả cuộc đời Bác chỉ vẹn trong chữ “dân”, yêu dân tộc, yêu nhân dân, hạnh phúc, vui sướng khi nhân dân được cơm no, áo ấm.
       Cuốn sách được hình thành trên cơ sở một số chuyên luận khoa học của Giáo sư Song Thành, một người đã có nhiều công trình giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh.Cuốn sách là một đóng góp kịp thời vào công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước và ý chí cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong tình hình mới của đất nước.
        Nội dung cuốn sách được chia thành 11 phần từ lúc chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đến khi đất nước được độc lập và toàn Đảng, toàn dân thi đua học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Tất Thành với cuộc trường chinh tìm đường cứu nước;- - “Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ”
- Quan điểm độc lập, sáng tạo về con người cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa của Hồ Chí Minh;
- Hồ Chí Minh: “Tôi vẫn là tôi ngày trước - một người yêu nước”;
- “Huyền thoại kép” Hồ Chí Minh: Người Cộng sản - yêu nước;
- Mấy nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh;
- Phương pháp luận Hồ Chí Minh;
- Phong cách Hồ Chí Minh;
- Nâng cao chất lượng tư duy theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh;
- Đẩy mạnh đổi mới toàn diện đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam-nền tảng tinh thần, động lực phát triển của chúng ta;
- Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại, chiến sĩ tiên phong trong phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa.
- Nếu kể từ ngày Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, đến năm 1941 trở về gây dựng phong trào và tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, rồi lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, kết thúc vẻ vang với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, là gần trọn 45 năm!

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho đọc: 100078188

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. - H. :Chính trị Quốc gia, 2017. - 1120 tr tr. ; 24cm.

Đầu trang tên sách ghi: Tạp chí Xưa và nay.

Môn loại: 959.704092 / CH500T

  Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890- 1969) là người con ưu tú nhất của dân tộc và một vĩ nhân của thời đại. Người là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người luôn dành cho dân tộc Việt Nam cũng như giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới một tình yêu bao la.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một con người mà tên tuổi và sự nghiệp gắn bó với vận mệnh của cả dân tộc, cả đất nước.Chủ tịch Hồ Chí Minh với 79 mùa xuân của cuộc đời mình đã để lại dấu ấn đậm nét không chỉ trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà đối với cả lịch sử thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi trọn vào lòng đồng bào, sống mãi trong trái tim Nhân dân Việt Nam và Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngày này năm xưa” do Nhà xuất bản Chính Trị quốc gia Sự thật xuất bản. Nội dung cuốn sách phản ánh phần nào sự liên tưởng theo bước đi của thời gian, thể hiện qua mỗi ngày trong các năm những công việc thường ngày của Bác - một người đã dành trọn đời mình cho dân tộc Việt Nam. Đây cũng là cách tiếp cận để mỗi ngày trong năm chúng ta nhớ đến hình bóng của Người, cùng ôn lại lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những bài học sâu sắc vẫn còn nguyên giá trị.

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho đọc: 100076091

Đỗ, Hoàng Linh.Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới : Sách ảnh /Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 185 tr. : ảnh ; 24x21cm.

Phụ lục: tr.173-182 .-  Thư mục: tr.183.

Môn loại: 959.704092 / H450CH

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh “Hồ Chí Minh - biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới” do tác giả Đỗ Hoàng Linh và Nguyễn Văn Dương sưu tầm và biên soạn. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định chính sách ngoại giao của Việt Nam là “làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”, “nhằm xây đắp nền hòa bình thế giới”. Người đã bắc những nhịp cầu hữu nghị, đẩy mạnh việc giao lưu, tiếp xúc, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, duy trì và củng cố hòa bình, hữu nghị với các quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Sau khi Việt Nam giành được độc lập, Người đã thường xuyên đi thăm hữu nghị các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng ở châu Á, đến đâu Người cũng thể hiện tình cảm chân thành và nguyện vọng tha thiết của nhân dân Việt Nam là được sống trong hòa bình, độc lập, có quan hệ hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới. Cuốn sách “Hồ Chí Minh - biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới” đã khắc họa một cách chân thực và xúc động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá: từ khi bước chân đi tìm đường cứu nước cho đến khi hoàn thành trọn vẹn vai trò của người đứng đầu Nhà nước; những khoảnh khắc tiễn đưa Người đi xa; những tình cảm ngợi ca, trân trọng và kính phục của bạn bè quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Người.


Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho đọc: 100071124

Kho tra cứu: 300008195

Lê, Ngọc Thắng . Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam : Sách ảnh / Sưu tầm và biên soạn: Lê Ngọc Thắng, Vũ Minh Anh, Nguyễn Tuệ Minh. - H. : Văn hoá dân tộc , 2014. - 145 tr. : ảnh ; 24x28cm.

Thư mục : Tr. 144

Môn loại: 959.704092 / B101H

Thế giới tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà Văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nhân dân ta gọi Người là Cha Già dân tộc, là Bác Hồ kính yêu. Người vừa vĩ đại, lớn lao vừa bình dị, gần gũi.
Trong trái tim đồng bào các dân tộc Việt Nam, Bác Hồ là tấm gương về yêu nước và cách mạng, về đoàn các dân tộc, về tình thương yêu đồng bào, về đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Trong trái tim đồng bào các dân tộc Việt Nam luôn nồng nàn một tình yêu thiết tha đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
Tình cảm đồng bào ta dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng thiêng liêng, được thể hiện cụ thể ở sựu tin tưởng, lòng biết ơn, học tập noi theo gương Người; phấn đấu thực hiện di nguyện của Người trước lúc đi xa: “ Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Những thành tựu mà đồng bào các dân tộc đã đạt được trong việc cũng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc; trong việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng…chính là những đóa hoa dâng Người, thể hiện tình cảm thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân ta đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cuốn sách gồm hai phần:
Phần I: BÁC HỒ - TẤM GƯƠNG TRỌN ĐỜI VÌ NƯỚC VÌ DÂN
1. Bác Hồ - tấm gương yêu nước và cách mạng
2. Bác Hồ - tấm gương về đoàn kết các dân tộc
3. Bác hồ - tấm gương thương yêu đồng bào
4. Bác Hồ - tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Phần II: BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
1. Bác Hồ - tình yêu thiết tha trong trái tim đồng bào các dân tộc
2. Những đóa hoa thành kính dâng Người


Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho đọc: 100069947

Kho mượn: 200102457

Kho tra cứu: 300008111

Đào, Phan. Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa / Đào Phan. - H. : Văn học, 2018. - 1055 tr. ;21cm.
Tên thật tác giả là Đào Duy Dếnh.

Môn loại: 959.704092 / H450CH

        Hồ Chí Minh – Anh Hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa là tập hợp gồm ba tác phẩm của tác giả Đào Phan đã được Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin xuất bản năm 1991; Đạo Khổng trong văn Bác Hồ, xuất bản năm 1996; Suy tưởng trước Ba Đình, xuất bản năm 1998.

Cuốn Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa đã được tái bản 3 lần, Đạo Khổng trong văn Bác Hồ tái bản 2 lần.
Tác giả Đào Phan xuất thân trong một gia đình trí thức yêu nước, là một chiến sĩ cách mạng hoạt động trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ giữa thập niên 30 của thế kỷ XX.Cuộc đời tác giả đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng, xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam.
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969, trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh vô cùng ác liệt, Đào Phan đã lặng lẽ tự nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lòng khâm phục cuộc đời hoạt động cách mạng vì Dân vì Nước của Người.

Cuốn sách bao gồm các phần sau:

HỒ CHÍ MINH – DANH NHÂN VĂN HÓA

Chương I: Hồi tưởng về một dự báo

Chương II: Nền văn hóa mới

Chương III: Triết nhân và nghệ sĩ

Chương IV: Chiến lược con người – Nhà giáo dục

Chương V: Truyền thống và hiện đại

SUY TƯỞNG TRƯỚC BA ĐÌNH

Chương I: Thử đoán dòng suy tư của Bác

Chương II: Khi loài người thương tiếc!

Chương III: Mai cốt cách…

Chương IV: Con người và vị tướng

ĐẠO KHỔNG TRONG VĂN BÁC HỒ

Phần thứ nhất: Từ 1921 đến Tổng khởi nghĩa Tháng Tám

Phần thứ hai: Từ 1945 đến chiến thắng Điện Biên Phủ

Phần thứ ba: Từ giải phóng miền Bắc đến bản Di chúc năm 1969

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho đọc: 100078082

Kho tra cứu: 200115355

Làm theo lời Bác - Học tập cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. :Văn hóa Thông tin, 2015. - 399 tr tr. ; 27cm.

Môn loại: 959.704092 / L104TH 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế và tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đâu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc.

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta, với đất nước ta, với cách mạng ta như non cao, biển rộng. Cuộc đời, sựu nghiệp và tư tưởng của Người mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiến đến tương lai tươi sáng. Với lòng biết ơn và vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Nhân kỷ niệm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2019).

   Trân trọng giới thiệu cuốn sách: “Làm theo lời Bác - Học tập cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin ấn  hành vào năm2015. Cuốn  sách gồm bốn phần:

Phần I: Một số bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.Phần II:Tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần III: Mãi mãi đi theo con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Phần IV: Các công trình tưởng niệm và khu di tích Hồ Chí Minh.

Đây là tài liệu tuyên truyền rất quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần phát huy kết quả của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho đọc: 100070245

CÁC TIN KHÁC