Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1.971.843
Đang online: 32

[ Đăng ngày: 28/05/2019 ]

01.  Võ Bẩm. Đường về thành phố mang tên Bác / Võ Bẩm, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Việt Phương. – H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 593 tr. ; 21cm.

Môn loại: 895.922803 / Đ561V   

Tài liệu lưu giữ tại kho:                                        

Kho đọc: 100042701

Kho mượn: 200053281, 200053282, 200053283, 200053284

Kho lưu động: 800003709, 800003710


Giới thiệu nội dung:

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Đường Hồ Chí minh – đường Trường Sơn đã trở thành kỳ tích của lịch sử dân tộc ta trong thế kỷ XX, được bầu bạn khắp năm châu ngưỡng mộ.

Cuốn sách là tập hợp những trang hồi ức của Thiếu tướng Võ Bẩm, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - hai vị tư lệnh bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh từ ngày "khai sơn phá thạch" mở đường (tháng 5-1959) cho đến điểm dừng ở Dinh Độc Lập - Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Minh họa cho mảng hồi ký là phần khái quát quá trình hình thành, phát triển của Đoàn 559 - Đường Hồ Chí Minh từ 5.1959 - 5-1975. Với cuốn sách này, độc giả sẽ không có được sự đầy đặn các sự kiện, nhưng bù lại, sẽ được sống với những suy tính, lo toan, xúc cảm của những người trong cuộc – những vị “thủ lĩnh” của binh đoàn Trường Sơn “dạ sắt, gan vàng, chọc thủng Trường Sơn, mở đường thắng lợi” suốt một thời đánh Mỹ, thắng Mỹ…

 

02. Nguyễn, Duy Tường. Đường  Hồ Chí Minh huyền thoại/ Nguyễn Duy Tường, Nguyễn Văn Biều, Đinh Văn Thiên (tổ chức bản thảo). – H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 227 tr. ; 21cm.

Môn loại: 959.7043 / Đ561H

Tài liệu lưu giữ tại kho:                                        

Kho đọc: 100059213

Kho mượn: 200079962, 20007996


Giới thiệu nội dung:

Đường Hồ Chí Minh xuyên qua dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, là chiếc cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, vừa là căn cứ hậu cần, vừa là tuyến vận tải quân sự quan trọng nhất, trực tiếp bảo đảm cho toàn bộ chiến trường Nam Đông Dương. Đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến và quyết thắng, lòng quả cảm , ý chí tự lực tự cường và tài thao lược quân sự của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuốn sách “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” giới thiệu cho độc giả 2 phần với nội dung như sau:

Phần thứ nhất: Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phần thứ hai: Đường Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua cuốn sách bạn đọc sẽ hiểu được tầm vóc và ý nghĩa to lớn của đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh không chỉ đối với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã qua mà còn có giá trị thiết thực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mai sau.


03. Dũng Quyết. Địa chỉ đỏ dọc đường Hồ Chí Minh huyền thoại / Dũng Quyết . – H. : Quân đội nhân dân, 2014. – 147 tr. ; 21cm.

Môn loại: 959.7043 / Đ301CH

Tài liệu lưu giữ tại kho:

Kho đọc: 100068796

Kho mượn: 200100771, 200100772


Giới thiệu nội dung:

Đường mòn Hồ Chí Minh đi qua 20 tỉnh Việt Nam, tính đến ngày đất nước thống nhất đường đã tồn tại 6.000 ngày đêm. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại đó đã có bao nhiêu tên dốc tên đèo, tên làng tên bản, bao dòng sông, con suối, bao cung đường…là trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ thù. Và, chính những địa danh đó cũng đã đi vào huyền thoại bởi nó được hình thành nên bởi lòng dũng cảm vô song, ý chí quyêt tâm cao độ vượt lên mưa bom bão đạn của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân.

Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm nhưng những địa danh đó vẫn mãi mãi in đậm trong tâm khảm của nhiều thế hệ người dân đất Việt. Đó thực sự là những “Địa chỉ đỏ” sáng mãi trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.


04. Nguyễn, Việt Phương. Đường qua thung lửa / Nguyễn Việt Phương. – H. : Quân đội nhân dân, 2001. – 219 tr. ; 21cm.

Môn loại:895.9223 / Đ561Q

Tài liệu lưu giữ tại kho:                                        

Kho đọc: 100039283

Kho mượn: 200040125, 200040126

Kho lưu động: 800002345, 800002346


Giới thiệu nội dung:

Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam hoàn thành sự nghiệp giải phóng đã qua trọn một phần tư thế kỷ. Nhưng khắp hành tinh vẫn âm vang huyền thoại con đường mang tên Bác – đường Hồ Chí Minh.

Tập sách nhỏ này không mang ý tưởng tái hiện những chiến công huyền diệu, mà chỉ hàm súc hoài niệm một thời cùng các bạn chiến đấu trên chặng đường mang tên Bác kính yêu. Dù đất nước sang thời đổi mới cũng đâu có thể nào quên những gương mặt, những tâm hồn đã tự nguyện hiến dâng cả tuổi xuân, xương máu làm nền cho những sự tích kỳ diệu thời đó – ngày nay. Biết bao nhiêu anh chị nằm xuống  hy sinh cho tổ quốc. Tập sách như lời ngợi ca những tâm hồn không bao giờ tắt, như nén hương nguyền chẳng khi nào phai nhạt nghĩa thủy chung…


05. Đồng, Sĩ Nguyên.Đường xuyên Trường Sơn / Đồng Sĩ Nguyên, Duy Tường, Kỳ Vân thể hiện.- H. : Quân đội nhân dân, 1999. – 410 tr. ; 21cm.

Môn loại: 895.922803 / Đ561X

Tài liệu lưu giữ tại kho:                                        

Kho đọc: 100038013

Kho mượn: 200037833, 200037834

Kho lưu động: 800006223


Giới thiệu nội dung:

Tập hồi ức Đường xuyên Trường Sơn của Trung Tướng Đồng Sĩ Nguyên muốn thể hiện chặng đường hơn mười năm hoạt động trong đạn bom khốc liệt, nhưng rất đỗi hào hùng của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, cũng là quãng thời gian Trung Tướng Đồng Sĩ Nguyên ở cương vị phụ trách tuyến chi viện chiến lược đó. Chiến đấu trên tuyến chi viện chiến lược có gần 120 nghìn bộ đội và thanh niên xung phong, công nhân giao thông, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ…được tổ chức và tác chiến theo phương thức binh chủng hợp thành để cùng một lúc thực hiện ba nhiệm vụ.

Tập hồi ức Đường xuyên Trường Sơn được thể hiện qua sự chắt lọc những mảng lớn ký ức, nhật ký công tác của Trung Tướng Đồng Sĩ Nguyên và đóng góp của một số đồng đội đã từng chiến đấu, công tác ở Trường Sơn thời đánh Mỹ.

Tập hồi ức như nén hương thơm gửi tới vong linh những cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, bạn hữu đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn hóa thân vào đất đá, cỏ cây Trường Sơn trong những ngày đánh Mỹ.


06. Lưu, Trọng Lân. Ký ức đường Trường Sơn / Lưu Trọng Lân. – H. : Quân đội nhân dân, 2005. – 159 tr. ; 20cm.

Môn loại: 895.922803 / K600ƯCĐ

Tài liệu lưu giữ tại kho:                                 

Kho đọc: 100042625

Kho mượn: 200053122, 200053123


Giới thiệu nội dung:

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ ba mươi năm của dân tộc, đường Trường Sơn là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của ý chí và trí tuệ Việt Nam. Góp phần vào mảng đề tài hấp dẫn ấy, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lạp Đoàn 559, Lưu Trọng Lân, một sĩ quan bộ đội Phòng Không, từng gắn bó với Trường Sơn, đã viết một bài bút ký ghi lại những kỷ niệm sâu sắc về những năm tháng chiến đấu hào hùng trên con đường huyền thoại đó.

Mặc dầu đã bao nhiêu năm, nhưng những kỷ niệm đẹp về Trường Sơn, trong ký ức của Lưu Trọng Lân vẫn không bao giờ phai nhạt. Trong lòng anh chan chứa mãi một tình cảm sâu sắc với con đường mang tên Bác kính yêu. Qua những trang viết, từng chữ từng lời không phải được anh viết ra bằng mực đen giấy trắng, mà là bằng cả trái tim đạm tình, nặng nghĩa với Trường Sơn. Đối với Lưu Trọng Lân, đường Trường Sơn là một mảng thiêng liêng trong cuộc đời chiến đấu sôi nổi của mình.

Mỗi câu chuyện về Trường Sơn đã được anh ghi chép lại bằng lời văn chân thực và cả một nỗi niềm xúc động sâu xa. Anh nói: "Nhiều lúc cổ tôi như nghẹn lại, mắt tôi nhòa đi trong khi viết, nhất là lúc nhớ lại hình ảnh những đồng đội đã ngã xuống năm xưa giữa núi rừng Trường Sơn".

CÁC TIN KHÁC