Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1539185
Đang online: 16

[ Đăng ngày: 06/10/2009 ]

      Tham dự Hội nghị có bà Ngô Thị Bạch Tuyết – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Khánh Hòa, cùng các nhân viên trực tiếp làm công tác biên mục của thư viện Khánh Hòa. 

        Thư viện tỉnh Khánh Hòa là đơn vị chỉ đạo về nghiệp vụ trong hệ thống thư viện công cộng của tỉnh. Với trọng trách là đầu tàu như vậy, Thư viện đã đi tiên phong từng bước thực hiện áp dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế vào thư viện như: DDC, MARC21, AACR2. Việc áp dụng các chuẩn nghiệp vụ này thực sự là cuộc cách mạng đối với những người làm công tác thư viện Việt Nam nói chung và ở Thư viện tỉnh Khánh Hòa nói riêng.
Hội nghị hôm nay chính là nhằm tổng kết bước đầu những kinh nghiệm áp dụng DDC tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa, 8 thư viện huyện.
 
Phương Anh
CÁC TIN KHÁC