Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1801274
Đang online: 57

[ Đăng ngày: 21/10/2015 ]
 

Mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa 23/10/1945 – 23/10/2000 : Hồi ký / Nguyễn Minh Vỹ…[và những người khác]. – Khánh Hòa : Tạp chí Văn hóa – Thông tin Khánh Hòa : Ban Liên lạc 23 tháng 10, 2000. - 455tr.  : ảnh ; 24cm.

Môn loại: 959.756  / M118TR

Giới thiệu nội dung:

          Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, cùng với cả nước, quân và dân Khánh Hòa đã viết nên những trang sử hào hùng về tinh thần quyết chiến, quyết thắng bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Và ngày 23 tháng 10 năm 1945 đã trở thành một trong những mốc son chói lọi, mở đầu cho cuộc kháng chiến chống Pháp ở Khánh Hòa và miền Nam Trung bộ.

          101 ngày đêm chiến đấu oanh liệt của chiến sĩ và đồng bào Nha Trang đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiệt liệt biểu dương. Trong thư đề ngày 22/12/1945 “Gởi các chiến sĩ miền Nam”, Người viết: “Chính phủ Dân chủ Cộng hòa rất khen ngợi chiến sĩ ở các mặt trận miền Nam, đặc biệt là các chiến sĩ ở Nha Trang và ở Trà Vinh đã làm gương anh dũng cho toàn quốc. Tổ quốc biết ơn các bạn. Toàn thể đồng bào noi gương các bạn”

          Nhằm ôn lại và tiếp nối truyền thống mà lớp lớp cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu vì quê hương, Tạp chí Văn hóa – Thông tin Khánh Hòa và Ban Liên lạc 23 – 10 đã biên soạn tập hồi ký “Mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa 23/10/1945 – 23/10/2000”. Với 455 trang sách đã tập hợp các bài viết, ảnh tư liệu, những dòng hồi kí,...của các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, các chiến sĩ đã trực tiếp tham gia chiến đấu. Hy vọng tác phẩm sẽ góp phần tích cực trong việc giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ hiện nay.

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100038685;  

Kho Mượn : 200038760, 200039762, 200039763;

Kho Địa chí: 600004206;

 

Mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa 23/10/1945 – 23/10/2005 : Hồi ký : Tư liệu / Phan Hữu Sâm…[và những người khác]. – Khánh Hòa : Sở Văn hóa – Thông tin Khánh Hòa : Ban Liên lạc 23 tháng 10, 2005. - 179tr.  : ảnh ; 24cm.

Môn loại: 959.756  / M118TR

Giới thiệu nội dung:

          Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân Khánh Hòa đã lập biết bao chiến công, viết nên những trang sử vẻ vang về tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

          Để ghi nhớ và biết ơn sự cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ tham gia Mặt trận ngày 23/10/1945, để ôn lại quá khứ hào hùng của quân và dân Khánh Hòa, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa – Thông tin phối hợp với Ban liên lạc 23/10 xuất bản tập Hồi ký – Tư liệu Mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa 23/10/1945 – 23/10/2005.

          Tập hồi ký gồm 179 trang, tập hợp được khá đầy đủ những bài viết, ảnh tư liệu của các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, là dòng hồi ký của các chiến sĩ đã trực tiếp tham gia chiến đấu 101 ngày đêm kìm chân quân Pháp tại Mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa vào mùa thu năm 1945.

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100043761;  

Kho Mượn : 200055321, 200055322;

 200070509, 200070510, 200070511;

Kho Địa chí: 600004200, 600004201,

 600004202, 600004203;

 

Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa Nam Trung Bộ : Hồi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1947) / Huỳnh Ngọc Sơn...[và những người khác]. – Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2005. - 486tr.  ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi : Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Môn loại: 959.756  / M118TR

Giới thiệu nội dung:

          Tiếp theo Sài Gòn – Chợ Lớn anh dũng đứng lên chiến đấu, mở đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Nam Bộ (ngày 23.9.1945), ngày 23.10.1945, quân và dân ta ở Nha Trang – Khánh Hòa, đã chủ động tiến công quân Pháp ở Nha Trang, mở đầu cuộc kháng chiến ở Nam Trung Bộ. Từ đó đến nay đã có nhiều công trình, sách, bài của các nhà nghiên cứu lịch sử, các vị tướng lĩnh, các nhân chứng lịch sử viết về Mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa, Nam Trung Bộ hồi đầu kháng chiến (1945-1947), theo nhiều góc độ khác nhau. Trong đó phải kể đến tác phẩm Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa Nam Trung Bộ: Hồi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1947). Tác phẩm tập hợp 49 bài viết được chọn lọc từ 60 bài viết trong hội thảo khoa học “Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa, Nam Trung Bộ hồi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1947)”. Hy vọng tác phẩm sẽ giúp người đọc có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về cuộc chiến đấu của quân và dân ta tại Mật trận Nha Trang – Khánh Hòa, Nam Trung Bộ hồi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1947).

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100044072;  

Kho Mượn : 200058236, 200058237, 200058238;

Kho Địa chí : 600004005;


 

Mai sau... : Thơ / Trọng Minh...[và những người khác]. – Khánh Hòa : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Ban liên lạc 23-10, 2010. - 82tr.  : ảnh ; 21cm.

Môn loại: 895.9221  / M103S

Giới thiệu nội dung:

                             “Bước vào Cách mạng tại nơi đây

                              Chinh chiến một đời cũng tự đây

                              Dấu ấn đầu tiên, son chói lọi

                              Trải qua năm tháng chẳng hề phai ! »

Đó là những câu thơ trong Tập thơ Mai sau... với 82 trang gồm 46 thơ bài của 28 tác giả được xuất bản năm 2010. Tập thơ đã đi vào cuộc sống, được các chiến sĩ 23 tháng 10 và đông đảo bạn đọc tiếp nhận, đồng cảm với lòng ưu ái, vì đó chính là những lời tâm huyết của một lớp người “sắp ra đi” ở lứa tuổi bảy mươi đến tám lăm muốn gửi lại mai sau những điều họ đã suy nghĩ, những việc họ đã làm, những hoàn cảnh họ đã sống và chiến đấu cùng những kỳ tích họ đã làm được trong 101 ngày đêm anh dũng, kiên cường...Trong đó, nhiều bài đã được tuyển đăng trong các tập thơ khác, trên các báo, tạp chí ở Trung ương và địa phương.

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100056208;  

Kho Mượn : 200075189, 200075190;

Kho Địa chí : 600006042;

Kho Ấn phẩm địa phương : 620001094;

 

Nghĩa nặng tình sâu : Hồi ký : Thơ / Bùi Thị Ngọc Cầm...[và những người khác]. – Khánh Hòa : Ban Tuyên giáo thành ủy Nha Trang, 2010. - 144tr.  : ảnh ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi : Ban Liên lạc 23 tháng 10 thành phố Nha Trang.

Môn loại: 895.922803  / NGH301N

Giới thiệu nội dung:

          Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong khí thế của cả nước tưng bừng sống trong một cuộc đổi đời từ người dân nô lệ của chế độ thực dân phong kiến thành người dân tự do của một nước Việt Nam độc lập. Ở Nha Trang – Khánh Hòa ngày ấy đã ra đời một tổ chức xã hội đặc biệt: Đoàn Hồng Thập Tự Nha Trang, ngày thành lập Đoàn lấy tên là Đoàn Trưng Trắc có 40 đoàn viên do chị Bùi Thị Ngọc Cầm làm đoàn trưởng. Tất cả đoàn viên đều ở tuổi thanh niên trong các thành phần xã hội “người thị xã”, một số đông là nữ sinh có học thức, hăng hái nhiệt huyết, lòng yêu nước, yêu độc lập tự do sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

          Để đáp ứng với yêu cầu của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, Đoàn nhanh chóng tổ chức một lớp học cứu thương cho tất cả các đoàn viên. Khi Mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa chiến đấu giam chân quân Pháp 101 ngày đêm trong thị xã, các đoàn viên đã được phân về các đơn vị bộ đội.

          Với tinh thần dũng cảm của tuổi thanh niên họ đã trải qua mọi thử thách dưới mưa bom, bão đạn; đói rét gian khổ xông pha nơi tiền tuyến cùng đồng đội các chiến binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lịch sử đã giao trọng trách cho Mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa ngày ấy. Sự tích và chiến công ấy đã được Bác Hồ ngợi khen đặc biệt:

“...đã làm gương anh dũng cho toàn quốc.

Tổ quốc biết ơn các bạn, toàn thể đồng bào noi gương các bạn”.

          Mang theo truyền thống tốt đẹp, các đoàn viên Đoàn Hồng Thập Tự Nha Trang phần đông đã đi suốt cuộc trường chinh 30 năm của đất nước. Một số đoàn viên đã anh dũng hy sinh, bị thương tật. Nhiều người đã phấn đấu công tác và học tập trở thành bác sĩ, dược sĩ cao cấp, là cán bộ cấp úy, cấp tá trong quân đội.

          Nhằm ôn lại truyền thống, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày Nha Trang – Khánh Hòa kháng chiến, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Ban Liên lạc 23/10 thành phố Nha Trang xuất bản tác phẩm “Nghĩa nặng tình sâu” , tập hợp các bài hồi ký, thơ, các tấm ảnh của các đoàn viên và một số tác giả viết về Đoàn Hồng Thập Tự với tấm lòng nghĩa nặng – tình sâu để làm kỷ vật cho chiến sĩ 23/10 và cũng là những điều tâm tình của các đoàn viên Đoàn Hồng Thập Tự gửi lại các thế hệ mai sau.

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100056207;  

Kho Mượn : 200075187, 200075188;

Kho Địa chí : 600006041;

Kho Ấn phẩm địa phương : 620001093;

CÁC TIN KHÁC