Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1801239
Đang online: 25

[ Đăng ngày: 28/03/2016 ]

Khánh Hòa những mốc son lịch sử. – Nha Trang : [Knxb], 2013. - 130tr.  : ảnh ; 19cm.

          Đầu trang tên sách ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa.

Môn loại: 959.756  / KH107H

Giới thiệu nội dung:

Khánh Hòa là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp các tỉnh Đắc Lắc, Lâm Đồng, phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận; phía Đông là quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa gồm hàng trăm hòn đảo, bãi cạn lớn, nhỏ và một vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa rộng lớn trên biển Đông.

Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa trải qua 360 năm (1653-2013) vô cùng phong phú, phản ánh nhưng biến thiên lớn lao của đất nước từ khi Chúa Nguyễn Phúc Tần lập ra hai phủ Thái Khang và Diên Ninh, xác định ranh giới quốc gia Đại Việt phía Nam với Vương quốc Chămpa lúc ấy. Sau đó trải qua các thời kỳ Chúa Nguyễn, nhiều lần các đơn vị hành chính được tổ chức lại, đổi tên cho đến đời Vua Minh Mạng – Nhà Vua thứ hai triều Nguyễn – năm 1832, tỉnh Khánh Hòa mới chính thức có tên gọi cho đến ngày nay.

Khánh Hòa những mốc son lịch sửgồm 130 trang là một công trình khoa học lịch sử, biên soạn khá công phu, với những sự kiện và nhân vật lịch sử được thể hiện một cách chân thật, sống động có sức hấp dẫn với người đọc. Đây không phải là viết lại lịch sử Đảng, lịch sử phong trào yêu nước của nhân dân Khánh Hòa mà là phát hiện chọn lọc những sự kiện, những con người ở những thời điểm khác nhau, tạo ra bước ngoặt lịch sử đưa Khánh Hòa vượt qua mọi gian khổ, hy sinh vươn lên một tầm cao mới trong lịch sử đấu tranh cho độc lập tự do, trong kháng chiến 30 năm và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay.

Tài liệu lưu tại các kho

Kho Đọc : 100072467;  

Kho Mượn : 200106366, 200106367;

Kho Địa chí: 600004559, 620000695;
 

Lịch sử Đảng bộ Nha Trang : 1925 - 1975. – Nha Trang : Ban Thường vụ Thành ủy, 1996. - 318tr.  : ảnh ; 20cm.

          Đầu trang tên sách ghi: Ban Chấp hàng Đảng bộ Nha Trang.

Môn loại: 959.70441  / L302S

Giới thiệu nội dung:

Trong suốt nữa thế kỷ đấu tranh cách mạng (1925-1975), Đảng bộ và nhân dân Nha Trang đã phát huy truyền thống quật cường của dân tộc, vượt qua muôn vàn thử thách gian nguy để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giải phóng quê hương.

Quá trình trưởng thành của Đảng bộ đã gắn liền với biết bao chiến tích vẻ vang của quân dân Nha Trang và sự chi viện to lớn của cả nước; là kết quả của sự hy sinh mất mát của hàng vạn đồng bào và chiến sĩ đã ngã xuống mảnh đất này vì độc lập, tự do, hạnh phúc ấm no cho mọi người. Những thành công và thất bại của chặng đường lịch sử hôm qua đã và đang để lại nhiều bài học quí báu cho Đảng bộ và nhân dân Nha Trang trong thời kỳ hòa bình, cây dựng CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tài liệu Lịch sử Đảng bộ Nha Trang gồm 3 phần với 10 chương là những tư liệu quý báu về quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Nha Trang từ năm 1925-1975.

Tài liệu lưu tại các kho

Kho Đọc : 100036480;  

Kho Địa chí: 600004057; 

Lịch sử Đảng bộ Nha Trang : 1975 – 1985 / Sưu tầm, biên soạn: Lê Văn Thỉnh,...[và những người khác]. – Nha Trang : Ban Thường vụ Thành ủy, 1998. - 283tr.  : ảnh ; 20cm.

          Đầu trang tên sách ghi: Ban Chấp hàng Đảng bộ Nha Trang.

Môn loại: 959.70441  / L302S

Giới thiệu nội dung:

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của quân và dân cả nước nói chung và Nha Trang nói riêng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng đã giành được thắng lợi vẻ vang: Giải phóng Nha Trang – Khánh Hòa vào ngày 2/4/1975 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mười năm sau giải phóng một quãng thời gian không dài nối liền quá khứ rực lửa chiến công với giai đoạn mười năm đổi mới; và hiện tại sôi động của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nha Trang đã vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới, nền văn hóa mới và con người mới XHCN. Tài liệu Lịch sử Đảng bộ Nha Trang : 1975 – 1985, đã ghi lại những thành công của chặng đường lịch sử hôm qua đã và đang để lại nhiều bài học quý báu cho Đảng bộ và nhân dân Nha Trang trong thời kỳ mới, xây dựng thành phố Nha Trang giàu đẹp theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.

Tài liệu lưu tại các kho

Kho Địa chí: 600004056; 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (1930 - 1975) / Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. – Khánh Hòa : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa, 2001. - 611tr.  : ảnh, bản đồ ; 21cm.

          Phụ lục: tr. 604-607.

Môn loại: 324.259707  / L302S

Giới thiệu nội dung:

Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa là một trong những Đảng bộ tỉnh được thành lập sớm (24-2-1930) ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ấy đến nay, hơn hai phần ba thế kỷ, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh vượt qua biết bao khó khăn, gian nan, thử thách ác liệt góp phần cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và đã giành được những thành tựu đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tập sách Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (1930 - 1975) với 611 trang gồm 14 chương được chia làm 3 phần đã ghi lại những trang sử vẻ vang, hào hùng và ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Đặc biệt là những bài học kinh nghiệm, bài học truyền thống cách mạng của Đảng bộ sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bộ trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tài liệu lưu tại các kho

Kho Địa chí: 600004068;

Kho Đọc: 100041411, 100041412;

Kho Mượn: 200039905, 200039906;

 200039907, 200039908, 200039909;

 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (1975 - 2005) / Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. – Khánh Hòa : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa, 2007. - 324tr.  : ảnh ; 21cm.

          Phụ lục: tr. 314-320.

Môn loại: 324.259707  / L302S

Giới thiệu nội dung:

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân và dân cả nước nói chung, Khánh Hòa nói riêng đã giành được thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba mươi năm sau giải phóng, một quãng thời gian không dài nối liến quá khứ oanh liệt với hiện tại sôi động của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã vượt qua khó khăn, thử thách, khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực phấn đấu và giành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.

Tập sách Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (1975 - 2005) gồm 324 trang đã ghi lại một thời kỳ sôi động và mới mẻ, nhiều vấn đề thời sự của quân và dân Khánh Hòa trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Tài liệu lưu tại các kho

Kho Địa chí: 600004065,

 600004066, 600006048;

Kho Đọc: 100045679;

Kho Mượn: 200061728

200061729;CÁC TIN KHÁC