Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1539186
Đang online: 17

[ Đăng ngày: 13/08/2014 ]

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TỈNH KHÁNH HÒA                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
               THƯ VIỆN TỈNH                                

                Số:   / TB-TVT                                   Khánh Hòa, ngày 15  tháng 8  năm 2014

 THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức sự nghiệp – ngạch viên chức
 Thư viện tỉnh Khánh Hòa năm 2014


          Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-SVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Thư viện tỉnh Khánh Hòa năm 2014.

          Thư viện tỉnh Khánh Hòa thông báo số lượng, điều kiện và thời gian nhận hồ sơ xét tuyển như sau:

1. Số lượng xét tuyển:

Xét tuyển 03 viên chức sự nghiệp ở 03 vị trí việc làm, cụ thể như sau: 

STT

 

 

 

 

 

Phòng tuyển dụng

 

 

 

 

 

Tên vị trí việc làm cần tuyển

 

 

 

 

 

Số lượng cần tuyển

 

 

 

 

 

Yêu cầu
trình độ chuyên môn

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

Phòng

 Phục vụ

 

 

 

 

 

Phục vụ bạn đọc

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

Cao đẳng

Chuyên ngành Thư viện hoặc kinh doanh xuất bản phẩm

B ngoại ngữ , A vi tính

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính

Tài vụ

 

 

 

 

 

Kế toán

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

Đại học

Chuyên ngành kế toán

B ngoại ngữ , A vi tính

 

 

 

 

 

Văn thư

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

Cao đẳng

Chuyên ngành Văn thư lưu trữ

B ngoại ngữ , A vi tính

 

 

 

 

 

 2. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Là công dân Việt Nam  có địa chỉ  thường trú tại Việt Nam;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Không quá 35 tuổi đối với nữ và 40 tuổi đối với nam;

- Có đơn xin dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu trình độ và tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để công tác lâu dài trong đơn vị khi được tuyển dụng;

- Người tuyển dụng không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định (có hình 4 x 6) được xác nhận của chính quyền địa phương (phường, xã) nơi cư trú không quá 6 tháng hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển đang công tác.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp (điểm đề tài tốt nghiệp) có chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

đ) Bản sao giấy khai sinh.

e) Bảng xác nhận quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội (khi có thời gian tham gia BHXH từ đủ 12 tháng trở lên hợp đồng làm việc tại vị trí dự tuyển). (nếu có)

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

g) 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển, 2 ảnh 4 x 6.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày  15/ 8 /2014 đến ngày 06 / 9 /2014.

- Địa điểm: Tại Phòng Hành chính – Tài vụ, Thư viện tỉnh Khánh Hòa, số 10 Trần Hưng Đạo, Nha Trang.

  

                                                                               GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                

                                                                                Nguyễn Tá

CÁC TIN KHÁC